Aktualności

Witaj szkoło!
Drugi rok z darmowymi podręcznikami. Co na nowy rok zapowiada Minister Edukacji Narodowej?
Piątek to ostatni dzień na zgłoszenie pełnomocnika
28 sierpnia mija termin składania wniosku ws. głosowania przez pełnomocnika. Za pośrednictwem pełnomocnika zagłosować mogą niepełnosprawni oraz osoby, które ukończyły 75 lat.
Co dalej z Radą Pomocy Prawnej?
Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej pozwala na stworzenie w Ministerstwie Sprawiedliwości Rady Pomocy Prawnej. Będzie ona kontrolować system pomocy. Organizacje pozarządowe otrzymały. Pytanie czy Rada w ogóle powstanie?
Fotoradary nie dla gmin
Pozbawienie straż gminnych i miejskich możliwości przeprowadzania kontroli fotoradarowej kierowców zakłada nowelizacja Prawa o ruchu drogowym i ustawy o strażach gminnych. Senat poparł w piątek ustawę bez poprawek.
uff jak gorąco...upały to nie żarty
W związku z nadchodzącymi upałami MSW i służby apelują o rozwagę i przestrzeganie podstawowych zasad bezpieczeństwa podczas wypoczynku nad wodą.
"Dopalacze kradną życie"-konkurs dla organizacji pozarządowych
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych ogłosiło konkurs dla organizacji pozarządowych na przygotowanie ogólnopolskich działań informacyjno-edukacyjnych dotyczących przeciwdziałania zażywania dopalaczy. Konkurs jest jednym z elementów startującej kampanii.
Minister Edukacji Narodowej przypomina dyrektorom szkół o podręcznikach
O prócz czasu niezbędnego na uruchomienie dotacji celowej, odpowiednio wcześnie muszą być również podjęte czynności związane z zamówieniem i zakupem podręczników – pisze w liście do dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjów minister Joanna Kluzik-Rostkowska.
Obowiązek meldunkowy zniesiony w 2018
Obowiązek meldunkowy zostanie zniesiony nie od 1 stycznia 2016 roku, a dopiero dwa lata później - zakłada uchwalona przez Sejm nowelizacja ustawy o ewidencji ludności. Mogą być z tym kłopoty - sugerują Czytelnicy.
Jak zbiera się pieniądze po roku funkcjonowania nowej ustawy?
Ustawa o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych miała być przełomem - i była. W świadomości urzędników zafunkcjonowało coś nowego i nieoczekiwanego. Trudno odnotować taki przełom jeśli chodzi o organizatorów zbiórek. Od lipca 2014 roku po prostu jest im łatwiej. Najmniejsze pojęcie o tym, co się stało, mają obywatele uczestniczący w zbiórkach jako darczyńcy. Może warto coś z tym zrobić?
Zadłużona gmina zostanie połączona
Wojewoda zachodniopomorski rozpoczął procedurę, która ma doprowadzić do konsolidacji dwóch gmin: Drawska Pomorskiego i Ostrowic. To skutek wysokiego zadłużenia Ostrowic, według wojewody gmina nie poradzi sobie z długami sama.
Ile wydają gminy na jednego mieszkańca
W pięciu gminach w Polsce wydatki na jednego mieszkańca przewyższają 10 tys. zł. Rekordziści wydają pond 30 i niemal 40 tys. zł per capita. Samorządy z końca stawki - nieco ponad 2 tys. zł.
Wskaźnik zadłużenia do niczego
Wprowadzony w 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów wymaga zmiany lub wręcz likwidacji, bo dusi inwestycje i nie pozwoli wykorzystać środków unijnych - przekonywali uczestnicy piątkowej debaty zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP.
Zapracowani Polacy
Blisko 60 proc. osób pracuje po godzinach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pracownikowi samorządowemu za przepracowane nadgodziny przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny.
Ile waży mieszkaniec przeliczeniowy VAT
Dywersyfikacja źródeł dochodów samorządów, nowy sposób ustalania wpłat do budżetu państwa i subwencji - to najważniejsze kierunki zmian w systemie finansowania JST, przedstawione przez resort finansów.
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości". Oferty należy składać do 7 lipca 2015.
Akta do kosza
W związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd nie ma obowiązku dalszego przechowywania aktów prawnych z lat ubiegłych w formie papierowej - wynika z opinii przygotowanej na zlecenie MAC.
Nowela ustawy o organizacjach pożytku publicznego
Zapisy dotyczące organizacji pożytku publicznego i 1% zdominowały debatę sejmową podczas pierwszego czytania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Światowy Dzień Chorych na Stwardnienie Rozsiane
27 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (SM)
Projekty związane z kapitałem ludzkim najczęściej dotowane
Dzięki danym o dotacjach dla organizacji pozarządowych z największych prywatnych i publicznych źródeł, udostępnionym w serwisie mojapolis.pl, sprawdziliśmy, jaki był cel dofinansowania fundacji i stowarzyszeń. Okazuje się, że w ostatnich latach najwięcej środków trafiło do organizacji, które realizują projekty dotyczące kapitału ludzkiego.
NIK pozytywnie o gminnej księgowości
NIK chwali gminy, które powierzyły wyodrębnionym podmiotom prowadzenie księgowości swoich szkół. Wydajnie, tanio i sprawnie - to pozytywne skutki takiego rozwiązania.


"Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych obywateli do protestu."

Jürgen Habermas