Aktualności

Ile wydają gminy na jednego mieszkańca
W pięciu gminach w Polsce wydatki na jednego mieszkańca przewyższają 10 tys. zł. Rekordziści wydają pond 30 i niemal 40 tys. zł per capita. Samorządy z końca stawki - nieco ponad 2 tys. zł.
Wskaźnik zadłużenia do niczego
Wprowadzony w 2014 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia samorządów wymaga zmiany lub wręcz likwidacji, bo dusi inwestycje i nie pozwoli wykorzystać środków unijnych - przekonywali uczestnicy piątkowej debaty zorganizowanej przez Serwis Samorządowy PAP.
Zapracowani Polacy
Blisko 60 proc. osób pracuje po godzinach przynajmniej dwa razy w tygodniu. Pracownikowi samorządowemu za przepracowane nadgodziny przysługuje, według jego wyboru, wynagrodzenie albo czas wolny.
Ile waży mieszkaniec przeliczeniowy VAT
Dywersyfikacja źródeł dochodów samorządów, nowy sposób ustalania wpłat do budżetu państwa i subwencji - to najważniejsze kierunki zmian w systemie finansowania JST, przedstawione przez resort finansów.
Działania na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych
Minister Administracji i Cyfryzacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu działań na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych pn. „Remonty przedszkoli, w których prowadzone jest nauczanie w dwóch językach – języku polskim i języku niemieckim jako języku mniejszości". Oferty należy składać do 7 lipca 2015.
Akta do kosza
W związku z istnieniem Internetowego Systemu Aktów Prawnych urząd nie ma obowiązku dalszego przechowywania aktów prawnych z lat ubiegłych w formie papierowej - wynika z opinii przygotowanej na zlecenie MAC.
Nowela ustawy o organizacjach pożytku publicznego
Zapisy dotyczące organizacji pożytku publicznego i 1% zdominowały debatę sejmową podczas pierwszego czytania komisyjnego projektu nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego. Projekt został skierowany do dalszych prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny.
Światowy Dzień Chorych na Stwardnienie Rozsiane
27 maja obchodzimy Światowy Dzień Stwardnienia Rozsianego (SM)
Projekty związane z kapitałem ludzkim najczęściej dotowane
Dzięki danym o dotacjach dla organizacji pozarządowych z największych prywatnych i publicznych źródeł, udostępnionym w serwisie mojapolis.pl, sprawdziliśmy, jaki był cel dofinansowania fundacji i stowarzyszeń. Okazuje się, że w ostatnich latach najwięcej środków trafiło do organizacji, które realizują projekty dotyczące kapitału ludzkiego.
NIK pozytywnie o gminnej księgowości
NIK chwali gminy, które powierzyły wyodrębnionym podmiotom prowadzenie księgowości swoich szkół. Wydajnie, tanio i sprawnie - to pozytywne skutki takiego rozwiązania.
Posłowie za nieodpłatną pomocą prawną
Wszystkie kluby parlamentarne pozytywnie przyjęły projekt ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, którego pierwsze czytanie odbyło się 13 maja 2015 r. na posiedzeniu Sejmu. Projekt został skierowany do dwóch komisji sejmowych: Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej.
5,6 milona spraw w Systemie Rejestrów Państwowych
Ponad 5,6 mln spraw załatwiono w nowym Systemie Rejestrów Państwowych w czasie dwóch miesięcy działania aplikacji Źródło - podsumowuje MSW. Często spowalnia, zawiesza się, sypie błędami - piszą Czytelnicy.
Najwięcej dotacji wzięły organizacje z Mazowsza
Organizacje z województwa mazowieckiego zgarnęły w ostatnich latach zdecydowanie największą część dotacji, zarówno z publicznych, jak i z prywatnych źródeł. Z samych tylko 8 mld zł środków z UE, które zasiliły sektor pozarządowy, prawie 2 mld trafiły do fundacji i stowarzyszeń z Mazowsza.
Pomoc dla Nepalu
Zespół Ratunkowy prowadzony przez Fundację Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej (PCPM) przed godziną 5.00 rano dotarł do stolicy Nepalu Katmandu. Grupa ma na miejscu nieść pomoc medyczną i rozpozna potrzeby humanitarne. Dotarcie do miejsca tragedii zajęło mniej niż 48 godzin.
Zarząd powiatu będzie teraz uchwalać regulamin starostwa
Zarząd powiatu, a nie jak dotychczas rada, będzie uchwalać regulamin organizacyjny starostwa powiatowego - zdecydował w piątek Sejm, nowelizując ustawę o samorządzie powiatowym.
Więcej pieniędzy na szkolne gabinety
Do 15 maja można składać wnioski do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2015 z 0,4% rezerwy z tytułu wyposażenia gabinetów lekarskich w szkołach.
ChildAlert - system nie zawiódł!
Zaledwie kilkanaście godzin trwały poszukiwania 10-letniej dziewczynki, która zaginęła we wtorkowe popołudnie we Wołczkowie. Wszystko dzięki systemowi ChildAlert, służącemu do natychmiastowego rozpowszechniania w mediach wizerunku i informacji o zaginionym dziecku.
1% dla organizacji i osób, które znamy
Z deklaracji Polaków na temat motywów przekazywania 1% wynika, że osobista znajomość organizacji lub osoby (w przypadku wpłaty na subkonto) ma większy wpływ na ich decyzje niż obecność organizacji w mediach.
Przedstawiciele Trzeciego Sektora docenieni w Radzie Działalności Pożytku Publicznego
Szykowana w sejmie nowelizacja ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ma wzmocnić pozycję przedstawicieli trzeciego sektora w ogólnopolskiej Radzie Działalności Pożytku Publicznego.
Najwyższa Izba Kontroli szkoli samorządowców
- Dzielimy się z samorządami naszą wiedzą i doświadczeniem, bo zależy nam, by jak najlepiej radzili sobie ze swoimi zadaniami - mówi prezes NIK-u Krzysztof Kwiatkowski.
Inicjatywa lokalna? Gminy z niej nie korzystają
Fundacja im. Stefana Batorego zapytała 240 gmin w Polsce (15 gmin w każdym województwie), czy i jak wpierają inicjatywy mieszkańców.
Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego
Jeśli organizacja pożytku publicznego utraci status OPP, wówczas zgromadzone przez nią i niewydane pieniądze z 1% przekazywane będą na specjalnie utworzony Fundusz Wspierania Organizacji Pożytku Publicznego. Będą tam też trafiać nieprawidłowo wydane pieniądze z 1%. To kolejna propozycja przewidziana w projekcie nowelizacji ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
W samorządach króluje papier
Najwyższa Izba Kontroli, sprawdziła jak w urzędach wygląda e-administracja. Słabo- elektroniczny obieg dokumentów wygląda źle, cały czas króluje papier
projektyobywatelskie.pl
Ruszył portal projektyobywatelskie.pl, na którym przedstawione są wszystkie przedsięwzięcia dofinansowane w ramach Grantu Blokowego Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy
Bezpłatna pomoc prawna w samorządach
Resort sprawiedliwości chce, żeby w udzielanie bezpłatnej pomocy prawnej były zaangażowane samorządy. Według nowego projektu porad będą udzielać adwokaci lub radcy na podstawie umowy zawartej z powiatem.
Nie wiesz komu przekazać 1% ?
Wykaz organizacji pożytku publicznego, którym podatnicy mogą przekazać 1% przy rozliczeniach za 2014 r. publikowany jest na stronach Departamentu Pożytku Publicznego MPiPS
Nowe prawo o stowarzyszeniach.
18 lutego 2015 r., na wspólnym posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej i Rodziny oraz Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, powołano Podkomisję nadzwyczajną do rozpatrzenia prezydenckiego projektu ustawy o zmianie ustawy - Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw. Pracami podkomisji pokieruje poseł Tadeusz Tomaszewski.
VI Międzynarodowy Festiwal Kontakt Improwizacji
Międzynarodowy Festiwal Kontakt Improwizacji Warsaw Flow, organizowany przez Fundację Artystyczną PERFORM, doczekał się swojej VI edycji. W tym roku po raz pierwszy uczestnicy będą mogli rozwijać aspekt performatywny improwizacji kontaktowej – w odróżnieniu od pierwszych pięciu edycji, które były bardziej skoncentrowane na aspekcie społecznym i edukacyjnym. Tegoroczna edycja odbędzie się w dniach 1–6 lipca 2015 roku w Warszawie.
Rady seniorów są tylko w kilkudziesięciu gminach.
(PAP) Rady Seniorów, których zadaniem jest m.in. aktywizowanie osób starszych i proponowanie korzystnych dla nich inicjatyw, funkcjonują obecnie jedynie w kilkudziesięciu z blisko 2,5 tys. gmin w Polsce – wynika z danych zaprezentowanych w poniedziałek. Okazją ku temu była konferencja „Ogólnopolskie Spotkanie Rad Seniorów. Zoom na Rady Seniorów. Diagnoza i wyzwania”, zorganizowana przez sejmową komisję polityki senioralnej oraz Towarzystwo Inicjatyw Twórczych „ę”.


"Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych obywateli do protestu."

Jürgen Habermas