Blisko ludzi

Instytut Monitorowania Obietnic Wyborczych to obywatelski projekt, którego głównym celem jest rozliczenie radnych, wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, z obietnic złożonych podczas kampanii wyborczej. Od wielu lat demokracja w Polsce kuleje. Podczas kolejnych samorządowych elekcji z ust kandydatów padają dziesiątki obietnic, które po wyborczym sprawdzianie stają się jedynie suchą manifestacją, bez jakiejkolwiek refleksji nad potrzebą ich realizacji.

Większość definicji opisuje społeczność lokalną jako zbiorowość ludzi zamieszkujących wyodrębnione, stosunkowo niewielkie terytorium, jak np. parafia, wieś, czy osiedle. W każdej z nich występują silne więzi wynikające ze wspólnoty interesów i potrzeb, a także z poczucia zakorzenienia i przynależności do zamieszkiwanego miejsca. Wybierając swojego reprezentanta we władzach samorządowych liczą, że prezentowane hasła wyborcze, zgłaszane propozycje i opisywane obietnice będą później w miarę możliwości realizowane. Tak się jednak nie dzieje i dlatego watro, przed kolejną kampanią wyborczą, zapytać każdego z wybranych samorządowców –„Czy dotrzymałeś wcześniej danego słowa?”

Powołanie Instytutu Monitorowania Obietnic Wyborczych jest wynikiem wieloletnich doświadczeń samorządowców i środowiska naukowego zajmującego się tematyką samorządu terytorialnego w III RP. Przez lata pracy badawczej, różnego rodzaju analizy nie potrafiły w sposób jednoznaczny odpowiedzieć na wiele pytań dotyczących kierunków rozwoju lokalnych samorządów, tak aby były one zgodne z oczekiwaniami społecznymi. Najczęstszą prognozą pojawiającą się w każdym podsumowaniu społecznej debaty było pytanie: Dlaczego politycy przed wyborami obiecują wszystko i wszystkim, a później dowiadujemy się, że to nie możliwe do zrealizowania.

Odpowiedzią na zgłaszane zapotrzebowanie rozliczenia wyborczych obietnic jest projekt Instytut Monitorowania Obietnic Wyborczych. W całej Polsce działa już kilkanaście wojewódzkich centrów wsparcia, a w pierwszych miesiącach akcji promującej działalność Instytutu rozdano ponad milion ankiet zachęcających do wspólnego działania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w tym nowym obywatelskim przedsięwzięciu. Prosimy o przesyłanie wszelkich materiałów, które mogą służyć sprawdzeniu procesu realizacji złożonych wyborczych obietnic. Z daleka od polityki, a blisko ludzi. Wspólnie powiedzmy sprawdzam i nie dajmy oszukać się kolejny raz.

 

 

 "Kontury polityki całkowicie się rozpływają. Trudno rozpoznać, o co w niej chodzi; czy w ogóle o coś więcej niż tylko o następny sukces wyborczy. Obywatele mają poczucie, że pozbawiona normatywnego jądra polityka coś przed nimi ukrywa. Ten deficyt znajduje odzwierciedlenie zarówno w odwrocie od zorganizowanych form polityki, jak i w gotowości zwykłych obywateli do protestu."

Jürgen Habermas